مرکز آموزش مدیران بازرگانی بین المللی خبره بهبود اندیش بهین تجهیز

آموزشگاه فنی و حرفه ای بهبود اندیش

مرکز آموزش مدیران بازرگانی خبره و حرفه ای

چهارچوب صلاحیت حرفه ای

گواهینامه مدیریت بازرگانی بین المللی

Certificate in International Business Management

MBA: مدیر ارشد کسب و کار
گواهینامه مدیریت بازرگانی بین المللی
خبره و حرفه ای

Master Of Business Administration Professional In International Business Management

MBA: مدیر ارشد کسب و کار

Master of Business Administration

دوره های جاری

Brand Management مدیریت برند برندسازی دیجیتال جایگاه سازی ثبت ارزش آفرینی

دوره آموزشی

مديريت برند

Brand Management

ترخیص کار گمرک Customs Clearance قاچاق ارزش کالا

دوره آموزشی

ترخیص کار گمرکات

Customs Clearance

بازریاب فضای مجازی ترمینولوژی تبلیغات

دوره آموزشی

بازارياب فضاي مجازي

Marketing in Cyberspace

سرپرست ترخیص کالا Clearances Suervisor عوارض

دوره آموزشی

سرپرست ترخیص کالا

Clearances Suervisor

مدیریت زمان Time Management وقت اتلاف متمرکز

دوره آموزشی

مدیریت زمان

Time Management

مسئول صادرات واردات Responsible for Import and Export تجارت الکترونیک بازرگانی خارجی تشریفات گمرکی گمرک

دوره آموزشی

مسئول صادرات و واردات

Responsible for Import and Export

با مجوز رسمی ، عضویت و گواهینامه :​

0 +

بازدیدکننده

0 +

کشور

0 +

دوره جاری

0 +

دانشجو

0 +

موقعیت‌ شغلی فعال در خارج از کشور

0 +

موقعیت‌ شغلی فعال در داخل کشور